FANDOM


Apije Klaudije Sabinjanin Inregilensis bio je polulegendarni osnivač roda Klaudijevaca. Rođen je kao Atije Klausus na teritoriji Sabinjana. Prilikom rata Sabinjana sa Rimljanima nagovarao je Sabinjane na mir. Sa svojim pristašama otišao je u Rim, gde su proglašeni građanima, a Apije Klaudije senatorom. Bio je konzul 495. pre Hrista, a grubim sprovođenjem zakona o dugovima krivac je za Prvu secesiju plebejaca od 494. do 493. pre Hrista.

Secessio plebis

Secesija plebejaca

Dolazak u Rim Edit

Tokom 504. pre Hrista Rimljani su ratovali sa Sabinjanima. Među Sabinjanima je došlo do neslaganja, jedni su bili za nastavak rata, a drugi za mir.[1] Apije Klaudije Sabinjanin, koji se tada nazivao Atije Klausus, zalagao se za mir.[2][3] Protivnici su ga optužili da pokušava da pomogne Rimljanima da bi se domogao tiranske vlasti među Sabinjanima.[4] Među Sabinjanima su se nastavile unutrašnje trzavice, koje su odgodile rat. Poplikola je saznao za unutrašnje trzavice među Sabinjanima, pa je ponudio Apiju Klaudiju sigurnost u Rimu.[5] Pošto je ratna stranka među Sabinjanima bila jača Apije Klaudije je pobegao u Rim sa 5.000 porodica njegovih pristaša i klijenata.[6] [7] Dobili su rimsko građanstvo i zemlje, a Apije Klaudije je primljen u Senat.

Konzul Edit

Izabran je za konzula 495. pre Hrista zajedno sa Publijem Servilijem Priskom.[8][9] Na pomolu je bio rat sa Volscima.[10] Nakon nekoliko ratova mnogo plebejaca je bilo zaduženo, pa su zbog dugova gubili imanja i na kraju završavali i u dužničkom zatvoru. Težak položaj plebejaca i njihovoga duga stvarao je pogodan teren za pobunu. Plebejci su bili nezadovoljni i žalili su se da su porobljeni dugovima dok su ratovali za Rimsku republiku.[11] Pretvaranje jednoga izliva nezadovoljstva plebejaca u otvoreno nasilje sprečila su dva konzula brzom intervencijom.[12] Ipak nezadovoljstvo se nastavilo, pa se na zasedanju Senata razvila diskusija što treba da se učini. Apije Klaudije je predlagao da se nezadovoljstvo uguši sredstvima prisile, a drugi konzul Publije Servilije je predlagao blaže mere.[13] Predlagao je i smanjenje dugova.

Predlaže oštar stav prema narodu Edit

Volsci su se ohrabrili zbog podela između patricija i plebejaca, pa su krenuli prema Rimu. Pošto su plebejci kolektivno odbijali mobilizaciju Publije Servilije Prisk je predlagao da se narod ohrabri, da budu blagi u kažnjavanju i da se ne privremeno ukine dužnički zatvor. Međutim Apije Klaudije je savetovao da ne pokazuju nikakvu blagost i da ne trebaju da čine nikakav ustupak narodu. Senat je ipak zauzeo umereniji stav i zamolio je Publija Servilija da pokuša da ubedi plebejce.[14] On je izdao edikt kojim štiti rimske građane u slučaju mobilizacije.[15] Dok su se dužnici nalazili u vojsci kreditori nisu imali prava da plene njihovu imovinu ili da zbog duga zatvaraju njih ili članove njihove porodice.[16] Narod je nakon toga pristupio mobilizaciji. U toj vojsci je bilo mnogo dužnika i iskazali su se u ratu u kome su pobedili Volske i Sabinjane.

Svađa dva konzula Edit

Čim se okončao rat Apije Klaudije je sprečio da se Publiju Serviliju odobri trijumf, a optužio ga je i da je podstrekač pobune i da se nije vratio sa ratnim plenom, već ga je podelio vojsci.[17] Iako mu Senat nije odobrio trijumf Servilije je proslavio neodobreni trijumf i time je navukao mržnju patricija.[18] Apije Klaudije je po okončanju rata počeo da striktno kažnjava dužnike, koji su onda tražili pomoć od Servilija.[19] Pošto je Apije Kaludije uživao podršku patricija, Servilije je bio prisiljen da popusti pred pritiskom i da se drži srednjega kursa kojim je izgubio podršku naroda.[20] Narod je nakon toga postao neposlušniji. Usled opasnosti od Sabinjana konzuli su uputili poziv na mobilizaciju, ali narod se nije odazivao, pa je Apije Klaudije uhapsio jednoga od vođa pobune. Međutim kako je uhapšeni uputio žalbu narodu konzul je popustio i bio je prisiljen da prihvati sud naroda.[21]

Početak secesije plebejaca Edit

Apije Klaudije Sabinjanin je bio jedan od katalizatora Prve secesije plebejaca koja je usledila 494. pre Hrista tokom mandata sledećih konzula. Tokom 494. pre Hrista plebejci su počeli da održavaju sastanke noću i da se sve više suprostavljaju Senatu i novim konzulima. Konzuli su pokušali da sude nekim vođama pobune, ali niko se nije odazivao, a masa je bila moćnija od konzulovih liktora.[22] U Senatu se održavala rasprava šta da se poduzme. Tit Larcije je tražio da se narod oslobodi duga, a Publije Valerije je tražio da se pomogne dužnicima, koji su ratovali. Apije Klaudije je bio za najradikalniji politiku nepopuštanja i predložio je imenovanje diktatora jer onda ne važi žalba narodu na njegovu presudu.[23] Senat je prihvatio mišljenje Apija Klaudija i umalo da njega nisu imenovali za diktatora.[24] Novi diktator Manije Valerije Volus Maksim je izdao edikt sličan ediktu Publija Servilija, pa se narod odazvao na mobilizaciju i učestvovao je u uspešnom ratu. Po okončanju rata kreditori su bili toliko moćni, da je diktator shvatio da nije u stanju da ispuni očekivanja plebejaca, pa je dao ostavku.[25] Plebejci su nakon toga odlučili da ne slušaju nove konzule i povukli su se na Svetu planinu i započela je Prva secesija plebejaca.

Potomci Edit

Jedan od sinova Apija Klaudija bio je Apije Klaudije Kras Sabinjanin Regilensis. On je bio konzul 471. pre Hrista. Drugi njegov sin Gaj Klaudije Sabinjanin Regilensis bio je konzul 460. pre Hrista. Sin Apija Klaudija Krasa Sabinjanina Regilensisa bio je Apije Klaudije Kras Sabinjanin Regilensis, koji je bio konzul 451. pre Hrista.

LiteraturaEdit

ReferenceEdit

 1. Livije 2.16
 2. Livije 2.16
 3. Plutarh Publikola 21
 4. Plutarh Publikola 21
 5. Plutarh Publikola 21
 6. Plutarh Publikola 21
 7. Livije 2.16
 8. Livije 2.21
 9. Dionizije 6.23
 10. Livije 2.23
 11. Livije 2.23
 12. Livije 2.23
 13. Livije 2.23
 14. Livije 2.24
 15. Livije 2.24
 16. Dionizije 6.29
 17. Dionizije 6.30
 18. Dionizije 6.30
 19. Livije 2.27
 20. Livije 2.27
 21. Livije 2.27
 22. Livije 2.29
 23. Livije 2.29
 24. Livije 2.30
 25. Livije 2.31

Napomena:
Ovaj članak može da se prenese ili preradi samo ako se označi da je prenešen ili prerađen sa Istorijske enciklopedije i da je autor Verlor.
Članak je prebačen na [Srpsku enciklopediju]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.